Skip to main content Skip to main menu

An Tionól Saoránach 2016 - 2018

Leanann an Tionól Saoránach samhail an Tionóil Saoránach 2016 - 2018.

Ceadaíodh bunú an Tionóil Saoránach, 2016 - 2018 le Rún ó dhá Theach an Oireachtais i mí Iúil 2016.

Leagadh amach sa Rún go ndéanfadh an Tionól Saoránach 2016 – 2018 breithniú ar na nithe seo a leanas agus cibé moltaí is cuí leis a dhéanamh agus tuairisciú do Thithe an Oireachtais:

  • An tOchtú Leasú ar an mBunreacht
  • Conas is fearr is féidir linn tabhairt faoi na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois
  • Téarmaí Seasta Oireachtais
  • An tslí a reachtáiltear reifrinn
  • Mar a fhéadfaidh an Stát tír cheannródaíoch a dhéanamh d'Éirinn maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide 

Tá na freagraí go léir ar fáil ar líne ar.