Skip to main content Skip to main menu

Grúpa Stiúrtha

De réir rialacha agus nósanna imeachta an Tionóil Saoránach, cuirfear Grúpa Stiúrtha ar bun chun tacú leis an Tionól d’fhonn a ról agus a fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtúil éifeachtach. Go praiticiúil, cuideoidh an Grúpa le saincheisteanna pleanála agus oibríochta a bhaineann leis an gclár oibre. Is iad comhaltaí an Ghrúpa Stiúrtha an Cathaoirleach agus grúpa ionadaitheach de Chomhaltaí an Tionóil arna dtoghadh ag Comhaltaí an Tionóil.

Tá Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Stiúrtha ar fáil anseo.