Skip to main content Skip to main menu

Sainghrúpa Comhairleach

Deirtear i rún an Oireachtais a bhunaigh an Tionól "go mbunófar Grúpa Comhairleach Saineolaithe chun cabhrú le hobair an Tionóil i ndáil le faisnéis agus comhairle a ullmhú."

Ar na príomhdhualgais a bheidh ar an nGrúpa Saineolaithe Comhairleacha, beidh na cinn seo a leanas:

    • Tacú leis an gCathaoirleach agus leis an Rúnaíocht clár oibre cothrom agus cuimsitheach a chur i dtoll a chéile don Tionól le haghaidh gach ceann de na hábhair;
    • Sainchomhairle cúlra a chur ar fáil maidir leis na hábhair atá á bplé;
    • Comhairle a chur ar fáil faoi na critéir a bheadh i gceist agus saineolaithe á roghnú le teacht roimh an Tionól;
    • Ainmneacha saineolaithe a thiocfaidh roimh an Tionól a mholadh, arna dhaingniú ag an nGrúpa Stiúrtha;
    • Oibriú leis an gCathaoirleach agus leis an Rúnaíocht d'fhonn cainteoirí as an tsochaí shibhialta agus grúpa abhcóideachta a roghnú.

Is iad a bheidh sa Ghrúpa Saineolaithe Comhairleacha ná daoine acadúla/cleachtóirí a bhaineann le raon leathan réimsí.

Is iad comhaltaí an Ghrúpa Saineolaithe Comhairleacha ar chomhionannas inscne a chur chun cinn ná an Dr. Ursula Barry (Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath), an tOllamh John Garry (Ollscoil na Banríona, Béal Feirste), an Dr. Gráinne Healy (Saineolaí Comhionannais), Sandra Healy (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), an Dr. Tom Hickey (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), an Dr. Helen Russell (An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta), an Dr. Emer Smyth (An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta).